Nieuwe locatie CreMan

CreMan is per 16 maart 2020 gevestigd op Zwaardklamp 2 in Huizen.

Vanwege het COVID-19 virus kunnen wij er helaas nog niet met ons hele team gebruik van maken, aangezien ook wij al maatregelen hadden getroffen door de medewerkers vanuit huis te laten werken. Onze klanten merken hier niets van, aangezien onze organisatie erop ingericht is om demo’s, trainingen en support op afstand en online te kunnen verzorgen.

Vacature Incasso (Inter)Nationaal

Incasso (Inter)Nationaal

Wij zijn op zoek naar een ambitieuze collega om ons team te versterken op het gebied van (inter)nationale incasso.

Wat ga je doen?

 • Het aanmaken van dossiers, de opvolging ervan en het beheren van trajecten;
 • Je hebt schriftelijk en telefonisch contact met debiteuren, klanten en derden;
 • Treffen en beheren van betalingsregelingen.

Wie ben jij?

 • Je hebt een MBO/HBO-gerelateerde opleiding in de richting van debiteurenbeheer, hulp- en dienstverlening of administratie (bijvoorbeeld Sociaal Juridische Dienstverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening);
 • Je bent 32-40 uur per week beschikbaar;
 • Je hebt sterke telefonische en communicatieve vaardigheden;
 • Je bent stressbestendig;
 • De combinatie van contact met cliënten en financieel administratieve werkzaamheden spreekt je aan;
 • Je hebt een dienstverlenende, flexibele en klantgerichte instelling;
 • Je beheerst de Engelse taal, Duits en Frans is een pre.

Wat bieden wij jou?

 • Een marktconform salaris;
 • Goede begeleiding;
 • Een informele werksfeer;
 • IJzersterke vrijmibo’s.

Wie zijn wij?

CreMan biedt door middel van hoogwaardige dienstverlening een breed pakket van Credit Management diensten aan. Dit doen we met name in het business to business segment. Onze opdrachtgevers variëren van middelgrote concerns tot beursgenoteerde organisaties.

Jouw reactie 

Ben je enthousiast geworden over deze vacature en pas je helemaal in het profiel? Reageer dan snel! Je kunt jouw motivatie en CV mailen naar Mirjam Schat: schat@s4financials.com

Uw algemene voorwaarden aanpassen n.a.v. de AVG?

 

Uw algemene voorwaarden aanpassen n.a.v. de AVG?

Paniek over de nieuwe privacy wet? Geen zorgen, wij helpen u op de goede weg!

U heeft er vast iets over gehoord of gelezen, per 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese wetgeving in.  De zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit heeft tot gevolg dat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) niet meer geldt.

Voor wie geldt deze nieuwe wetgeving? Wat zijn de gevolgen voor u als organisatie? Aan welke eisen moet de organisatie aan voldoen? Al deze vragen en meer kunnen wij voor u beantwoorden en u adviseren hoe u AVG-compliant wordt!

Uw Algemene Voorwaarden:

Volledige en up-to-date beschreven Algemene Voorwaarden zijn een soort verzekering voor uw bedrijf. Waarom? Alle klanten zijn dan gebonden aan algemene bepalingen zoals betalingstermijn, aansprakelijkheid, privacy, klachtenregeling en ontbindingsmogelijkheden. Door dit goed op te nemen in de Algemene Voorwaarden kunnen geschillen voorkomen worden en staat u juridisch veel sterker.

Ten slotte zorgt uw Algemene Voorwaarden er ook voor, in geval van B2B relaties, dat de extra (incasso)kosten en rente door de rechter worden toegewezen! Verouderde of geen Algemene Voorwaarden kan ervoor zorgen dat u geen aanspraak kan maken op belangrijke rechten.

Wilt u problemen met uw contracten en Algemene Voorwaarden voorkomen? Neem contact met ons voor het aanvullen, wijzigen of opstellen van de Algemene Voorwaarden.

 

CreMan viert 15 jarig bestaan!

5 procent minder Nederlanders met betalingsachterstand bij BKR

 

5 procent minder Nederlanders met betalingsachterstand bij BKR

Het aantal Nederlanders dat met een betalingsachterstand geregistreerd staat bij Stichting BKR is het afgelopen jaar met 5% gedaald tot ongeveer 711 duizend mensen. In totaal staan er nu 10,25 miljoen Nederlanders bij Stichting BKR geregistreerd, waarvan 7% met een betalingsachterstand. Dat blijkt uit de Kredietbarometer van Stichting BKR.

Het merendeel van de Nederlanders staat bij Stichting BKR geregistreerd: 93% met een positieve registratie, en 7% met een negatieve registratie. Peter van den Bosch, algemeen directeur van Stichting BKR: ‘Veel mensen denken dat een kredietregistratie hen per definitie beperkt in hun financiële keuzes. Maar dat is niet het geval. De kredietregistratie geeft een overzicht van alle uitstaande kredieten boven de €250,- en eventuele bijzonderheden bij het terugbetalen van die kredieten. Zonder betalingsachterstand blijft de registratie positief. Met een betalingsachterstand wordt dat een negatieve registratie. Wanneer je een nieuwe krediet aanvraagt, controleert de kredietverstrekker of het verantwoord is om een krediet te verstrekken. Daarvoor vraagt de kredietverstrekker onder andere naar het inkomen, de gezinssituatie, en ook naar de BKR-registraties. Als er uit de BKR-toets blijkt dat je een goede betaler bent, spreekt dit juist voor je.’

Aantal betalingsachterstanden daalt, ondanks aanpassen registratiegrenzen

Sinds 2015 daalt het aantal Nederlanders met een betalingsachterstand. Van den Bosch: ‘De dalende trend houdt aan. In december 2016 zijn bovendien de registratiegrenzen aangepast. Voorheen registreerden kredietverstrekkers alle kredieten van €500 tot €175.000. Sinds dit jaar zijn dat alle krediet vanaf €250. Daardoor zijn er ruim 2 miljoen geregistreerde krediethouders bijgekomen. Dat het aantal betalingsachterstanden desondanks afneemt, is een positieve ontwikkeling.’

Nieuwe lening mogelijk met betalingsachterstand in het verleden

Wanneer er een betalingsachterstand ontstaat, blijft nog 5 jaar nadat het krediet is afbetaalt een negatieve registratie zichtbaar. Van den Bosch: ‘Het is niet zo dat je met een negatieve registratie, geen nieuw krediet kan afsluiten. Dat heeft Minister van Financiën Dijsselbloem onlangs ook nog expliciet benadrukt. Voorwaarde is wel dat de betalingsachterstand inmiddels is opgelost. Wanneer je een nieuwe kredietaanvraag doet, is dat zichtbaar op de BKR-toets. De kredietverstrekker is verplicht om naar de brede context van jouw financiële situatie te kijken, en dus niet alleen naar de BKR-registratie. Als je financiële situatie sinds het oplossen van de betalingsachterstand bijvoorbeeld is verbeterd, wordt dit meegenomen in de overweging van de kredietverstrekker.’

Bron: BKR

 

Onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid: maatschappelijke plicht van de curator?

Mag de curator nog onderzoek verrichten naar bestuurdersaansprakelijkheid indien er voldoende middelen in de boedel beschikbaar zijn om alle crediteuren te voldoen? In een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam is bepaald dat de curator bij zijn taakuitoefening tevens rekening moet houden met maatschappelijke belangen. Deze maatschappelijke belangen kunnen zwaarder wegen dan het belang van […]

Wet Late Betalingen per 1 juli 2017

De ‘Wet late betalingen’ is op 1 juli jl. inwerking getreden. Daarmee komt er een einde aan het zonder consequenties kunnen afdwingen van lange(re) betaaltermijnen door grote bedrijven van hun leveranciers en dienstverleners in het MKB en zelfstandig ondernemers. Met alle nare financiele gevolgen voor hen van dien. Hoe was het wettelijk geregeld tot 1 […]

Opschorting en verrekening: beperken of verruimen?

Opschorting en verrekening: beperken of verruimen?

Opschorting
Kort samengevat kunt u een verplichting opschorten indien: (i) u een opeisbare vordering heeft op de wederpartij, (ii) er voldoende samenhang bestaat tussen die vordering op de wederpartij en hetgeen u zelf moet verrichten, (iii) er sprake is van een redelijke verhouding tussen uw belangen bij opschorten die van uw wederpartij bij uw nakoming en (iv) u de wederpartij erover heeft geïnformeerd dat en op welke grond u uw verplichting opschort.

Verrekening
Verrekening wordt vaak met opschorting in één adem genoemd, omdat deze twee in uitwerking sterk op elkaar lijken. Het recht op verrekening is een bevoegdheid die u heeft om door middel van een verklaring aan de schuldeiser uw schuld aan de schuldeiser te verrekenen met een vordering die u op de schuldeiser heeft. Het gevolg is dat beide verplichtingen (de vordering en de schuld) ‘tot hun gemeenschappelijk beloop teniet gaan’. Met andere woorden: men streept ze tegen elkaar weg voor zover mogelijk.

Evenals voor opschorting gelden ook voor verrekening bepaalde vereisten. Er moet ten eerste sprake zijn van ‘wederkerig schuldenaarschap’. Dat betekent dat over en weer dezelfde partijen elkaars schuldeiser en schuldenaar moeten zijn. Bovendien moet degene die wil verrekenen zowel bevoegd zijn tot betaling van de schuld als tot het afdwingen van betaling van de vordering.

Contractuele afwijkingen
Als niets geregeld wordt, dan bestaat het recht op opschorting en verrekening onder de hierboven genoemde, wettelijke voorwaarden. Die wettelijke voorwaarden zijn echter van regelend recht, partijen kunnen er dus van afwijken. Dit gebeurt in de praktijk regelmatig, zowel in contracten als in algemene voorwaarden. Enerzijds kunnen de bevoegdheden tot verrekening en opschorting worden uitgesloten of worden beperkt. Anderzijds is ook een verruiming van de bevoegdheden mogelijk. Bijvoorbeeld een verruiming van het voor verrekening vereiste ‘wederkerig schuldenaarschap’ in de zin dat verrekening ook mogelijk is met vorderingen van groepsmaatschappijen.

Conclusie
Opschorting en verrekening zijn zeer bruikbare rechtsmiddelen, die in de praktijk vaak met succes worden ingezet. Van de wettelijke regeling voor opschorting en verrekening wordt vaak afgeweken, door de bevoegdheden voor beide of voor één van partijen te verruimen of te beperken. Het is op voorhand niet altijd vast te stellen welke partij later baat zal hebben bij een verruiming, dan wel een beperking van de bevoegdheden. Wijk daarom enkel af van de (gebalanceerde) wettelijke regeling indien de kans op basis van een zorgvuldige afweging van de diverse scenario’s het grootst is dat de afwijking in uw voordeel uitpakt. En wees beducht op opschortings- en verrekeningsverboden in de algemene voorwaarden van de wederpartij.

Bron: dirkzwager