INCASSO BUITENLAND

CreMan kan van dienst zijn bij het incasseren voor uw buitenlandse debiteuren.

Door onze jarenlange internationale incasso-ervaring zijn wij in staat voor ieder land de meest geschikte incassoprocedure en indien nodig de buitenlandse incassopartner te selecteren.

Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van advocaten, deurwaarders en specialisten die zorgen voor een optimaal resultaat. Vanzelfsprekend blijven wij uw contactpersoon en coördineren wij het gehele proces.

Afhankelijk van de situatie en de hoogte van de vordering zal dan vervolgens bekeken worden of het zinvol is om een gerechtelijk traject in te gaan. De kosten en voorwaarden hiervan zijn per land verschillend en worden altijd van te voren aan u doorgegeven. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming wordt nimmer een procedure gestart en kosten gemaakt.

commissiepercentage bij gedeelte betaling

Europe, Middle East and Africa

Algeria 25 France 15 Norway 15
Austria 15 Germany 15 Poland 20
Belgium 15 Greece 15 Portugal 15
Bulgaria 20 Hungary 20 Romania 20
Cyprus 20 Ireland 15 Spain 15
Czech Republic 15 Israel 20 Sweden 15
Denmark 15 Italy 15 Switzerland 15
England 15 Latvia 20 Tunisia 25
Estonia 20 Lithuania 20 Turkey 20
Finland 15 Malta 20 Russia 20

Asia, Australia and the Americas

Brasil 25 Mexico 25  
China 25 Pakistan 25  
Hong Kong 25 USA (FL, NY, NJ) 25  
India 25      

CreMan
Postbus 137
1250 AC LAREN
T. 035 – 539 55 66
F. 035 – 538 12 70
E. info@creman.nl

KvK 34184 797 (BV)
KvK 34184 730 (Stichting Derdengelden Creman)