[ux_banner height=”350px” bg=”892″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0,0,0,.5)” bg_pos=”31% 46%”] [text_box width=”50″ position_x=”50″ position_y=”50″ text_depth=”2″]

TARIEVEN INCASSO MANAGEMENT

[/text_box] [/ux_banner] [section label=”Simple Light” bg_color=”rgb(245, 245, 245)” padding=”60px” height=”300px” border=”1px 0px 0px 0px” border_color=”rgb(235, 235, 235)”] [row] [col span__sm=”12″]

Algemeen

De kosten die CreMan doorberekent aan de debiteur, zijn of conform de WIK wetgeving of indien van toepassing 15% van de totale hoofdsom.

Aan de opdrachtgever wordt afhankelijk van het aantal aangeleverde dossiers € 20,- dossierkosten per dossier doorbelast. Tevens worden eventuele leges doorbelast, denk aan uittreksels Kamer van Koophandel en het Kadaster.

Er zijn 4 opties:

1) De debiteur betaalt alles:

Indien CreMan en / of u de hoofdsom inclusief de incassokosten en eventuele rente ontvangt, worden deze aan u afgedragen onder inhouding van de ons toekomende incassokosten. Bij algehele betaling ontvangt u dus de hoofdsom en rente en brengen wij u dus geen incassokosten in rekening.

2) De debiteur betaalt een gedeelte van de totale vordering:

Ontvangt CreMan en / of u alleen de hoofdsom of een gedeelte daarvan, dan ontvangt u deze gelden, onder inhouding van een gemodereerd incassotarief. Deze kosten worden alleen aan u in rekening gebracht over de geïncasseerde gelden, dit volgens onderstaande tabel. Dit komt voor indien de debiteur niet wil / kan voldoen en indien procederen voor de kosten niet zinvol is. Of u moet een finale kwijting overeenkomen.

Van :

Tot :

%

Schijf max.

bedrag :

Max.

Cumulatief :

3.000

12

360

360

3.001

6.000

9

270

630

6.001

15.000

7

630

1.260

15.001

60.000

5

2.250

3.510

60.001

——–

3

De genoemde tarieven zijn alleen van toepassing bij vorderingen op in Nederland gevestigde debiteuren. Over alle vergoedingen wordt het geldende btw-tarief berekend.

3) De debiteur betaalt niets en het dossier wordt gesloten:

Bij geen resultaat worden er naast de dossierkosten en eventuele leges aan u geen andere kosten doorbelast.

4) Dossier wordt ingetrokken door u:

Indien een dossier op basis van commerciële overwegingen of andere redenen door u wordt ingetrokken, zullen wij 50% van bovenstaande staffel in rekening brengen (zie opie 2).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze accountmanagers telefoonnummer 035-539 5566 of mailen naar info@creman.nl.

[/col] [/row] [/section]